Ruch okrężny

 

Znak oznacza, że na skrzyżowaniu ruch ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku - czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Jeżeli znak występuje samodzielnie, to wówczas skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązuje zasada prawej strony), dlatego tramwaj wjeżdżający lub opuszczający takie skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.

Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym takim znakiem, musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po tym pasie ruchu, na który zamierza wjechać - tak jak w przypadku każdej zmiany pasa ruchu.

 

Występując łącznie ze znakiem A-7, znak oznacza pierwszeństwo kierującego będącego już na skrzyżowaniu przed innymi pojazdami wjeżdżającymi na to skrzyżowanie (RONDO).

Jeżeli kierujący wjeżdżający na rondo zobaczy wraz z tym znakiem znak A-7, wówczas ustępuje pierwszeństwa przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie, a więc tym którzy są w ruchu okrężnym, natomiast wjechawszy na nie, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się z kolejnych wlotów.
Tramwaj wjeżdżający na tak oznakowane rondo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom już znajdującym się na tym rondzie.

 

Warto pamiętać, że na skrzyżowaniu typu rondo wyprzedzanie jest dozwolone.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

A-8 A-5 P-14 A-7 P-13

Tutaj pierwszeństwo mają wjeżdżający na rondo, oraz tramwaje - niezależnie z której strony nadjeżdżają.

Tutaj należy ustąpić wszystkim tym, którzy już są na rondzie i z niego zjeżdżają.

Loading...