Ruch okrężny

C-12 ruch okrężny

 

Po minięciu tego znaku, ruch pojazdów musi odbywać się wokół wyspy lub wyznaczonego placu, w kierunku wskazanym na znaku - czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Jeżeli znak występuje samodzielnie, to wtedy skrzyżowanie jest traktowane jako skrzyżowanie dróg równorzędnych (obowiązująca jest zasada prawej strony), dlatego tramwaj wjeżdżający lub opuszczający tak oznaczone skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.

Kierujący, zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym takim znakiem, musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po tym pasie ruchu, na który zamierza wjechać - tak jak w przypadku każdej zmiany pasa ruchu.

Znak umieszcza się w odległości do 25 metrów od skrzyżowania.


A-7 i C-12 ustąp pierwszeństwa będącym w ruchu okrężnym
Kiedy omawiany znak występuje łącznie ze znakiem A-7 (przykład po prawej stronie), to oznacza wówczas pierwszeństwo dla kierującego który już jedzie na skrzyżowaniu, przed innymi pojazdami wjeżdżającymi na to skrzyżowanie (RONDO).

Jeżeli kierujący chcąc wjechać na rondo, zobaczy wraz z tym znakiem znak A-7, wówczas ma obowiązek ustępować pierwszeństwa przejazdu przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie wszystkim który już na rondzie są, natomiast wjechawszy na nie, ma pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się do skrzyżowania na kolejnych wlotach.

Tramwaj wjeżdżający na tak oznakowane rondo, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom już znajdującym się na tym rondzie.

Warto pamiętać, że na skrzyżowaniu typu rondo wyprzedzanie jest dozwolone - oczywiście pod warunkiem że jest tak wystarczająco dużo miejsca do wykonania manewru.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak A-8 znak A-5 znak P-14 znak A-7 znak P-13
na tak oznaczonym rondzie obowiązuje zasada prawej strony
Tutaj pierwszeństwo mają wjeżdżający na rondo, oraz tramwaje - niezależnie z której strony nadjeżdżają.

takie oznakowanie wymusza ustąpienie pierwszeństwa pojazdom będącym już na rondzie
Te dwa znaki oznaczają, że należy ustąpić wszystkim tym, którzy już są na rondzie i z niego zjeżdżają.
Ale tylko wtedy, kiedy widoczna na zdjęciu sygnalizacja przestaje działać - bo przecież sygnalizacja jest ważniejsza od wskazań znaków.