C-9
Nakaz jazdy z prawej strony znaku

C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku

 

Znak ten wskazuje na obowiązek jazdy na prawo od znaku w miejscu, w którym wysepka lub początek pasa rozdzielającego dzieli jezdnię dwukierunkową na dwie jezdnie (odcinki jezdni) jednokierunkowe.

Najczęściej taki nakaz nie wymaga od kierującego wykonania żadnego manewru, a tylko dalszą jazdę np. dotychczasowym pasem ruchu, byle nie w sposób sprzeczny ze wskazaniem znaku.

Wskazując wjazd na jezdnię jednokierunkową, znak ten zastępuje: znak zakazu B-2, który zamykałby wjazd na lewą jezdnię oraz znak D-3, który umieszcza się przy lewej jezdni w celu poinformowania, że jest ona jednokierunkowa.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak C-10 znak B-2 znak D-3
tą wysepkę należy objechać z prawej strony

 

 

C-10
Nakaz jazdy z lewej strony znaku

C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku

 

Znak określa w jaki sposób trzeba prowadzić pojazd, czyli, że kierujący ma obowiązek jazdy na lewo od znaku.

Znak ten, podobnie jak znak C-9, nakazuje jazdę po tej stronie znaku, na którą jest skierowana strzałka, jednak nie podaje on żadnej innej informacji co do ruchu na odcinku drogi po tej (lewej) stronie znaku.

Zależnie od sytuacji lokalnej i zastosowanej organizacji ruchu, może być na tym odcinku jezdni zarówno ruch dwukierunkowy, jak i jednokierunkowy.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak C-9
znak C-10 i C-9 używane są do tzw. szykan - urządzeń spowalniających ruch

znak C-10 i C-9 używane są do tzw. szykan - urządzeń spowalniających ruch

 Znak stosowany coraz częściej do tzw. "szykan" spowalniających ruch.


 

 

C-11
Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

 

Znak wskazuje jak prowadzić pojazd - czasem nie trzeba nic robić tylko kontynuować jazdę np. dotychczasowym pasem ruchu.

Jest to połączenie odpowiednich znaków ze strzałkami pojedynczymi (C-9, C-10), a więc ich znaczenie odpowiada znaczeniu obu znaków ze strzałkami pojedynczymi.

Najczęściej stosowany jest na wysepkach (przeszkodach na jezdni) dzielących jezdnię na części przeznaczone do jazdy w określonych kierunkach, lub w tym samym kierunku - np. bezpośrednio przez skrzyżowanie lub po wiadukcie, względnie nad nim.

Znak wskazuje, że po jego prawej stronie nie może być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku, zaś po lewej - może być dopuszczony ruch jedno lub dwukierunkowy.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak C-9 znak C-10 znak B-2 znak D-3
znak dzieli jezdnię na pasy ruchu w różnych kierunkach