Strefa zamieszkania

 

Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania.

Ponieważ w całej strefie zamieszkania prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h, znak wskazuje, że umieszczone w strefie progi zwalniające mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi (znak A-11a).

Pieszy może tutaj korzystać z całej szerokości drogi i ma w każdym wypadku pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów. W związku z tym, ponieważ piesi w każdym wieku mogą bezpiecznie poruszać się po całej strefie - może nie być wyznaczonych przejść dla pieszych

W strefie zamieszkania wolno zaparkować tylko na wyznaczonych parkingach. Nie wolno tego robić nawet, jeśli nie łamie się innych zakazów, np. na chodniku pozostawiona jest właściwa szerokość miejsca dla pieszych - 1,5 metra.
Wolno zatrzymać pojazd na chwilę w innych miejscach.

Wyjeżdżając na drogę ze strefy zamieszkania (znak D-41), włączamy się do ruchu.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-33a A-11a P-25 B-35 D-41