D-1
Droga z pierwszeństwem

D-1 droga z pierwszeństwem

 

Początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem przedstawia się przy pomocy takiego znaku.

Widok tego znaku oznacza, że na tej drodze kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na kolejnych skrzyżowaniach z poprzecznymi drogami, aż do miejsca, w którym umieszczony jest znak D-2 (koniec drogi z pierwszeństwem).

Z kolei na drogach podporządkowanych znajdować się będzie znak A-7 lub B-20.

Jeśli pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-6a albo T-6b, to schematycznie wskazuje ona rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem (po łuku w prawo lub w lewo) przez skrzyżowanie, lub układ dróg podporządkowanych.

Droga główna jest wyobrażona na tych tabliczkach w postaci szerszej linii. Trzeba pamiętać, że podczas jazdy drogą z pierwszeństwem z tzw. "łamanym pierwszeństwem" należy sygnalizować obrany kierunek jazdy nawet wówczas, kiedy cały czas będzie to jazda drogą główną.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-2 znak A-7 znak B-20
tabliczka T-6a tabliczka T-6b
sygnalizacja jest ważniejsza od znaku D-1 a w lewo wolno skręcić
Czy wolno na tym skrzyżowaniu skręcić w lewo?

dziwna tabliczka T-6b pokazująca jak droga podporządkowana łączy się z główną
A czy tutaj wolno skręcić w lewo?

sygnalizacja jest ważniejsza od wskazania znaków drogowych
Wolno jechać, czy trzeba się zatrzymać?


 

 

D-2
Koniec drogi z pierwszeństwem

D-2 koniec drogi z pierwszeństwem

 

Znak używany jest żeby odwołać pierwszeństwo przejazdu, nadane wcześniej przy pomocy znaku D-1 i oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Czyli znaczy to, że na najbliższym skrzyżowaniu kierujący pojazdem dojedzie do drogi głównej, lub do skrzyżowania dróg równorzędnych. Ustawiany jest w szczególności przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym.

Omawiany tutaj znak umieszcza się do 50 metrów przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, lub do 150 metrów przed skrzyżowaniem na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h. Jeśli ta odległość z jakichś powodów jest mniejsza, to pod znakiem umieszcza się dodatkowo tabliczkę T-1 wskazującą rzeczywistą odległość umieszczenia znaku przed skrzyżowaniem.

Jeżeli na skrzyżowaniu zastosowano znak A-7, to umieszcza się go pod omawianym tutaj znakiem. 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-1 znak A-7 znak B-20
koniec pierwszeństwa przejazdu, trzeba ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu

za 50 metrów będzie trzeba zatrzymać się, żeby ustąpić pierwszeństwa przejazdu