D-3
Droga jednokierunkowa

D-3 droga jednokierunkowa

 

Jeżeli na jezdni ruch pojazdów odbywa się tylko w jednym kierunku, to na jej początku stać będzie taki znak.

Znak ten może wskazywać wjazd na ulicę jednokierunkową występującą samodzielnie, lub na jezdnię jednokierunkową (prawą) drogi o dwóch jezdniach. Na przeciwległym krańcu takiej drogi lub jezdni stosowany jest znak B-2.

Należy pamiętać, że zawracanie na takiej drodze jest zabronione (natomiast nie ma zakazu cofania), a ponadto trzeba stosować się do przepisów dotyczących skręcania w lewo - skręcając w lewo z drogi jednokierunkowej należy przybliżyć się do jej lewej krawędzi, oraz zatrzymywania i postoju.

Jeżeli za skrzyżowaniem droga jest nadal jednokierunkowa, znak ten musi być powtórzony!

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów na wyznaczonym pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów, odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku - tzw. kontrapas.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-2 znak B-23 tabliczka T-22
na ulicy jednokierunkowej jest kontynuacja zakazu zatrzymywania
Czy tutaj mamy do czynienia z kontynuacją drogi jednokierunkowej?

tutaj na drodze jednokierunkowej mogą jechać rowerzyści z przeciwkaTutaj należy się spodziewać nadjeżdżających z przeciwka rowerzystów.


 

 

D-4a
Droga bez przejazdu

D-4a droga bez przejazdu

 

Znak oznacza początek drogi bez przejazdu, albo lub wjazd do zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy ale tylko w tym samym miejscu w którym nastąpił wjazd.

Umieszczony jest przed skrzyżowaniem i wskazuje, że wjazd na wskazaną drogę nie ma połączenia z inną drogą. Oczywiście wolno jest na takiej drodze zawrócić, ale nie wszystkie pojazdy będą mogły swobodnie wykonać taki manewr - zależy to od ich parametrów.

Tak zwana "ślepa uliczka".

 

 

Znak "droga bez przejazdu" może również wyglądać, jak na przykładach poniżej:
znak D-4b       znak D-4c

 

wkrótce droga się skończy i może być trudno zawrócić

skręcając w prawo wjedziesz w drogę bez przejazdu, zawrócić też się nie da...
Czy wolno tutaj zawrócić na skrzyżowaniu?

dziwny nakaz skrętu w drogę bez przejazdu
Troszkę dziwny zestaw znaków...


 

 

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

 

Znak oznacza, że dojeżdżamy do zwężenia drogi i kierujący widzący ten znak, ma pierwszeństwo przejazdu przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak ten jest dopełnieniem znaku B-31, umieszczonego po drugiej stronie zwężenia drogi.

Przyznanie pierwszeństwa przejazdu przez zwężony odcinek drogi kierunkowi oznaczonemu powyższym znakiem, nie zwalnia kierujących od stosowania zasady jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 metrów, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 metra, oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

Ciekawostka - omawiany znak umieszczany jest zwykle w odległości do 20 metrów przed początkiem zwężonego odcinka drogi, którego przeciwległy kraniec został oznakowany znakiem B-31 - widać to zresztą na ilustracjach poniżej.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-31 znak A-12a
pod tym wiaduktem mamy pierwszeństwo  przejazdu

mimo zwężenia po naszej stronie i tak mamy pierwszeństwo
Na ilustracji widać wyraźnie kto ma pierwszeństwo, mimo zwężenia...