D-6
Przejście dla pieszych

D-6 przejście dla pieszych

 

Miejsce w którym piesi powinni przechodzić w poprzek drogi, jest wskazane przy pomocy tego znaku.

Uzupełnienia go namalowany na jezdni znak poziomy P-10 - tzw. zebra. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących.

WAŻNE - jeśli przejście dla pieszych przedzielone jest np. wysepką, to piesi powinni pamiętać, że KAŻDE z tych przejść należy traktować jako oddzielne!

Jeśli pod znakiem umieszczona została tabliczka T-27 to oznacza, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Rowerzyści muszą pamiętać, że przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych (w poprzek jezdni) jest ZABRONIONE! - rower należy przeprowadzić!

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-10 tabliczka T-27 znak B-9
znaki plus dodatkowa sygnalizacja świetlna - tutaj trzeba naprawdę uważać

przejście jest rozdzielone wysepką - a więc tak naprawdę dwa przejścia
Przejście z wysepką - a więc dwa oddzielne przejścia!

 

 

D-6a
Przejazd dla rowerzystów

D-6a przejazd dla rowerzystów

 

Bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów ustawiony jest taki znak i oznacza miejsce gdzie rowerzystów mogą zgodnie z przepisami przejeżdżać przez jezdnię w poprzek. Mimo tego rowerzyści powinni pamiętać, że jadąc z dużą prędkością mogą nie być odpowiednio wcześnie zauważeni.

Z kolei inni kierujący pojazdami jadącymi po jezdni zbliżając się do miejsca oznaczonego tym znakiem, są obowiązani zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tym miejscu, lub na nie wjeżdżających.

Uzupełnieniem znaku pionowego, jest namalowany na jezdni znak P-11.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak A-24 znak P-11 znak C-13 znak P-23
prawidłowo oznakowany przejazd dla rowerzystów

 

 

D-6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

 

Oznaczenie miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych i jednocześnie do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak umieszczony jest bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów, znajdującymi się obok siebie. Na zdjęciu poniżej widać wyraźnie, że są to oddzielnie wyznaczone miejsca - osobno dla pieszych i osobno dla rowerzystów.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach, lub na nie wchodzących, oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach, lub na nie wjeżdżających.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak A-24 znak D-6 znak D-6a
znak P-11 znak P-10 tabliczka T-27
obok siebie: osobny przejazd dla rowerzystów i osobne przejście dla pieszych