D-15
Przystanek autobusowy

D-15 przystanek autobusowy

 

W tym miejscu zatrzymują się wskazane na znaku pojazdy (autobusy), wykonujące odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Poza tym znak wyznacza miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych, wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-17 znak D-16 znak D-17
przystanek autobusowy przy chodniku

 

 

D-16
Przystanek trolejbusowy

D-16 przystanek trolejbusowy

 

Znak oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów (trolejbusów), wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-17 znak D-15 znak D-17
oznakowany przystanek trolejbusowy

 

 

D-17
Przystanek tramwajowy

D-17 przystanek tramwajowy

 

Znak wyznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów i jednocześnie wyraża zakaz dla kierujących - nie wolno zatrzymywać się w odległości mniejszej niż 15 metrów od tego znaku (przed i za nim) innym pojazdom niż pojazdy komunikacji publicznej.

Jednocześnie ostrzega, że zza stojącego tramwaju (lub do niego) może wybiec na jezdnię pieszy.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-17 znak P-14 znak A-21 znak D-15 znak D-16
przystanek tramwajowy na wysepce

 

 

D-18
Parking

D-18 parking

 

Znak ten wskazuje miejsce przeznaczone na postój pojazdów silnikowych.

Domyślnie pojazd należy parkować równolegle do krawędzi jezdni i bezpośrednio przy jej krawędzi. Jeżeli pod znakiem oznaczającym parking umieszczona jest tabliczka T-30, to wskazuje ona inny sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą, oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony.

Tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu dopuszczony jest także postój przyczep kempingowych.

Z kolei umieszczona pod znakiem tabliczka T-29, informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Znak "parking" może również wyglądać, jak na przykładach poniżej:
znak D-18a      znak D-18b

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

tabliczka T-30 tabliczka T-23e tabliczka T-29 znak P-20 znak P-18
wyznaczone miejsce parkingowe dla inwalidy - teraz pomalowane na niebiesko

prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdu kierowanego przez inwalidę
Prawidłowo oznakowane stanowisko postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

 

 

D-19
Postój taksówek

D-19 postój taksówek

 

Znak informuje, że miejsce jest przeznaczone wyłącznie na postój taksówek osobowych (wolnych, tzn. wynajęte nie mogą tam się zatrzymywać), i w zasadzie (jako jedyny znak) oznacza koniec postoju, podczas gdy jego początek wyznacza znak D-20.

Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to postój kończy się w odległości nie większej niż 20 metrów przed omawianym tutaj znakiem D-19.
Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.

Odmianą omawianego znaku, jest znak D-19a, widoczny na ilustracji:

znak D-19a

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-20
postój taksówek

 

 

D-20
Koniec postoju taksówek

D-20 koniec postoju taksówek

 

Znak oznacza miejsce, w którym tak naprawdę dopiero zaczyna się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.

Warto zwrócić uwagę (widać to wyraźnie na zdjęciu), że znak "koniec postoju taksówek" jako jedyny jest ustawiany przed znakiem "postój taksówek". W innych przypadkach najpierw coś jest oznaczone (np. zakaz wyprzedzania), a dopiero potem jest oznaczany koniec (koniec zakazu wyprzedzania).

Odmianą omawianego znaku, jest widoczny na ilustracji znak D-20a:

znak D-20a

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-19
prawidłowo chociaż dziwnie oznakowany postój taksówek
Dziwnie to wygląda, ale najpierw jest "koniec postoju". Pomiędzy tymi dwoma znakami postój innych pojazdów jest zabroniony.