D-21
Szpital

D-21 szpital

 

Znak informuje, że w sąsiedztwie drogi znajduje się szpital. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Z uwagi na ewentualny ruch karetek pogotowia lub osób niepełnosprawnych, należy zachować szczególną ostrożność. Trzeba też unikać czynienia hałasu.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-22 znak B-29 tabliczka T-29
Znak wskazuje, że 500 metrów w lewo znajduje się szpital.

 

 

D-21a
Policja

D-21a policja

 

Znak informuje, że w sąsiedztwie drogi znajduje się posterunek policji. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

 


 

 

D-22
Punkt opatrunkowy

D-22 punkt opatrunkowy

 

Znak informuje o lokalizacji punktu opatrunkowego lub apteczki przydrożnej.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-21
Znak oznaczający punkt opatrunkowy.

 

 

D-23
Stacja paliwowa

D-23 stacja paliwowa

 

Znak informuje o lokalizacji stacji paliwowej przy drodze.

Umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-23a
We wskazanym kierunku napotkasz stację paliw, ale raczej bez dystrybutora z gazem.

 

 

D-23a
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

 

Znak informuje o lokalizacji stacji tylko z gazem do napędu pojazdów znajdującej się przy drodze.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-23
Stacja tylko z gazem do samochodów.

 

 

D-24
Telefon

D-24 telefon

 

Znak informuje o lokalizacji obiektu wskazanego na znaku znajdującego się przy drodze - tyle, że dzisiaj chyba już takiego znaku raczej nie uda się znaleźć?...

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-25

 

 

D-25
Poczta

D-25 poczta

 

Znak informuje o lokalizacji obiektu (poczty) wskazanego na znaku znajdującego się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-24

 

 

D-26
Stacja obsługi technicznej

D-26 stacja obsługi technicznej

 

Znak informuje o lokalizacji stacji obsługi technicznej i może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Bardzo podobne w znaczeniu do powyższego znaku, są te na przykładach poniżej:

1 - Zakład wulkanizacyjny;
2 - Myjnia samochodowa;
3 - Toaleta publiczna;
4 - Natrysk.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

1
znak D-26a wulkanizacja
2
znak D-26b myjnia
3
znak D-26c toaleta
4
znak D-26d natrysk

 

 

D-27
Bufet lub kawiarnia

D-27 bufet lub kawiarnia

 

Znak informuje o lokalizacji bufetu lub kawiarni przy drodze i może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-28 znak D-29 znak D-30
znak D-31 znak D-32 znak D-33
Z reguły takie znaki są połączone w większą całość...

 

 

D-28
Restauracja

D-28 restauracja

 

Znak informuje o lokalizacji restauracji przy drodze i może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-27 znak D-29 znak D-30
znak D-31 znak D-32 znak D-33
Gdzieś tutaj w pobliżu powinna być restauracja...