D-29
Hotel (motel)

D-29 hotel (motel)

 

Znak informuje o lokalizacji hotelu bądź motelu przy drodze, oraz informuje również o innych miejscach noclegowych.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

do hotelu w lewo

 

 

D-30
Obozowisko (camping)

D-30 obozowisko (camping)

 

Znak informuje o lokalizacji obozowiska lub campingu przy drodze.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

 

solidna porcja informacji turystycznej
Motel, camping, można coś zjeść...

 

 

D-31
Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne

D-31 obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne

 

Znak informuje o lokalizacji obozowiska lub campingu (wyposażonego w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych), znajdującego się przy drodze.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

kamping wyposażony w podłączenie elektryczne
Kierunek do obozowiska...

 


 

 

D-32
Pole biwakowe

D-32 pole biwakowe

 

Znak informuje o lokalizacji pola biwakowego umiejscowionego przy drodze i może być umieszczony w innym miejscu, niż po prawej stronie jezdni.

 


 

 

D-33
Schronisko młodzieżowe

D-33 schronisko młodzieżowe

 

Znak informuje o lokalizacji schroniska młodzieżowego umiejscowionego przy drodze i może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-27 znak D-28 znak D-29
znak D-30 znak D-31 znak D-33

 

schronisko młodzieżowe po prawej
Droga do schroniska młodzieżowego.

 

 

D-34
Punkt informacji turystycznej

D-34 punkt informacji turystycznej

 

Znak informuje o lokalizacji informacji turystycznej w pobliżu drogi.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-34a
informacja turystyczna 250 metrów w prawo
Do punktu informacji turystycznej...

 

 

D-34a
Informacja radiowa o ruchu drogowym

D-34a informacja radiowa o ruchu drogowym

 

Znak informuje o stacjach radiowych, podających informacje o warunkach ruchu drogowego.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-34a
znajdź radio o takiej częstotliwości nadawania
W tym rejonie można posłuchać takiego radia...

 

 

D-48
Zmiana pierwszeństwa

D-48 zmiana pierwszeństwa

 

Znak uprzedza jeżdżących "na tak zwaną pamięć" o mającej nastąpić, lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu.

Umieszczony pod znakiem napis, określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakami A-5, A-6a, A-6b, A-6c, A-7, A-30, B-20, B-31, D-1 i D-5.

 

 

ODMIANA ZNAKU

znak D-48a
wjeżdżasz w strefę skrzyżowań równorzędnych i ograniczonej prędkości
Od tego miejsca wszystkie skrzyżowania są równorzędne - aż do odwołania.

dla wszystkich jeżdżących na pamięć - zmieniło się na tym skrzyżowaniu
Dla wszystkich jeżdżących "na pamięć" - nastąpiła zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu!

 

 

D-49
Pobór opłat

D-49 pobór opłat

 

Znak uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd. Zazwyczaj ustawiany jest przed wjazdem na autostradę.

 


miejsce poboru opłat za przejazd autostradą
Miejsce poboru opłat za przejazd.

za 1000 metrów dojedziesz do punktu poboru opłat
Znak informujący, że za 1000 metrów dojedziesz do punktu opłat za przejazd.

 

 

D-50
Zatoka

D-50 zatoka

 

Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-33, lub umieszczony na znaku napis "SOS", które informują, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

tabliczka T-33
zatoka ratunkowa w tunelu
Tunel z zatoką ratunkową.

 

 

D-51
Automatyczna kontrola prędkości

D-51 automatyczna kontrola prędkości

 

Znak uprzedza kierujących o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.
Znak może być umieszczony w innym miejscu niż prawa strona drogi.


Czasem (jak na przykładzie poniżej), pod znakiem umieszcza się tabliczkę, informującą na jakim odcinku pomiar może być dokonywany.

 


odcinkowy pomiar prędkości
Ostrzeżenie przed automatycznym pomiarem prędkości na odcinku 1,1 kilometra.