D-37
Tunel

D-37 tunel

 

Znak informuje o tym, że zaraz nastąpi wjazd do tunelu, i nakazuje dodatkowo włączenie w pojeździe zewnętrznych świateł w które pojazd jest wyposażony. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-1b, która wskazuje rzeczywistą długość tunelu, w przypadku gdy jego długość przekracza 500 metrów.
W przypadku, kiedy długość tunelu przekracza 3 kilometry, pozostała długość tunelu do przebycia jest wskazywana co 1000 metrów, również przy pomocy tabliczki T-1b.

Pod znakiem może być również umieszczona tabliczka T-32, wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Należy pamiętać, że w tunelu obowiązuje zakaz zawracania, cofania i zatrzymywania!

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-38 tabliczka T-1b tabliczka T-32 znak B-23 znak B-36
wjazd do tunelu - włącz światła
Znak oznaczający wjazd do tunelu.

 

 

D-38
Koniec tunelu

D-38 koniec tunelu

 

Znak oznacza wyjazd z tunelu - można wyłączyć oświetlenie zewnętrzne pojazdu.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-37
wyjazd z tunelu, można wyłączyć oświetlenie zewnętrzne pojazdu
Znak oznaczający koniec tunelu.

 

 

D-39
Dopuszczalne prędkości

D-39 dopuszczalne prędkości

 

Znak informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium kraju.

Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium naszego państwa przepisach ruchu drogowego - jak na przykładzie poniżej: włączone światła przez 24 godziny.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-33 znak D-42 znak D-7 znak D-9
tablica informująca o dopuszczalnych prędkościach na drogach danego kraju
Dopuszczalne prędkości na drogach w danym kraju dla różnych pojazdów.

 

 

D-39a
Opłaty drogowe

D-39a -opłaty drogowe

 

Znak informuje o płatnościach drogowych obowiązujących na terytorium kraju.

Jest umieszczany na drogach przy granicy kraju. Może też być umieszczany na parkingach w pobliżu granicy państwa, oraz przed punktem poboru opłat w pobliżu tej granicy.

Pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną, wskazuje tabliczka T-34. Jest ona umieszczana na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak F-2a tabliczka T-34
taryfikator opłat za przejazd drogami w danym kraju
Po prawej stronie - informacje o poborach opłat za korzystanie z dróg.