D-42
Obszar zabudowany

 

Minięcie takiego znaku oznaczającego obszar zabudowany, oznacza jednocześnie, że obowiązuje:

  • zakaz poruszania się z prędkością powyżej 50 km/h w godzinach od 5.00 - 23.00; oraz 60 km/h w godzinach 23.00 - 5.00 (chyba, że znaki stanowią inaczej),
  • zakaz używania w nocy świateł drogowych (długich) na dostatecznie oświetlonych drogach,
  • absolutny zakaz wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych.

Kiedy (jak na ilustracji poniżej), znak ograniczenia prędkości jest umieszczony pod znakiem oznaczającym obszar zabudowany, to taki zakaz obowiązuje na całym obszarze. Dopiero po minięciu znaku D-43, zakaz przestaje obowiązywać. Trzeba pamiętać, że w pewnej części tak oznakowanego obszaru, ograniczenie może zostać zmniejszone lub zwiększone dodatkowymi znakami.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-33 znak D-43
ograniczenie prędkości obowiązuje na całym obszarze zabudowanym
Ograniczenie prędkości obowiązuje na całym obszarze zabudowanym, lub do odwołania.

 

 

D-43
Koniec obszaru zabudowanego

D-43 koniec obszaru zabudowanego

 

Znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Od momentu minięcia tego znaku przestają obowiązywać ograniczenia prędkości obowiązujące na obszarze zabudowanym - chyba, że znaki drogowe stanowią inaczej.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-34 znak D-42
koniec obszaru zabudowanego
Koniec obszaru zabudowanego.

 

 

D-44
Strefa parkowania

 

Znak oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata.
W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-18 znak D-18a tabliczka T-30 znak D-45
płatny postój na chodniku skośnie do krawężnika
Strefa parkowania z wyznaczonymi godzinami w których parkowanie jest płatne.

 

 

D-45
Koniec strefy parkowania

D-45 koniec strefy parkowania

 

Znak oznacza wyjazd ze strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-44
po minięciu tego znaku nie trzeba już płacić za parkowanie
Koniec strefy parkowania.