D-46
Droga wewnętrzna

D-46 droga wewnętrzna

 

Znak oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.

Jest to z reguły droga na osiedlach mieszkaniowych, na terenach sklepów, przedsiębiorstw lub dworców, a także droga dojazdowa do posesji czy gruntów rolnych. Obowiązują na niej tylko trzy zasady, ponieważ droga wewnętrzna nie jest (zgodnie z ustawą o drogach publicznych) drogą publiczną, nawet jeżeli jest ogólnodostępna:

  • jeśli są tam znaki drogowe, trzeba się do nich stosować - najczęściej dotyczą parkowania,
  • trzeba stosować się do sygnałów drogowych, czyli sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz do sygnałów wydawanych przez uprawnione do tego osoby,
  • nie wolno prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu.

Czyli - wolno na tak oznaczonej drodze np. jeździć bez prawa jazdy i zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz bez włączonego oświetlenia zewnętrznego pojazdu. Wolno pozostawić pojazd z włączonym silnikiem na postoju dłużej niż minutę, a także parkować w dowolnym miejscu jeżeli nie ma stosownego zakazu. Nie ma również zakazu prowadzenia rozmów telefonicznych wymagających trzymania słuchawki w dłoni...

Dlatego też w praktyce trudno dziś znaleźć drogę wewnętrzną, niebędącą jednocześnie strefą ruchu D-52, lub strefą zamieszkania D-40. Obowiązują wtedy przepisy dotyczące albo strefy ruchu, albo strefy zamieszkania.

Wyjeżdżając z drogi wewnętrznej na publiczną, masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu i stosowania zasad obowiązujących podczas włączania się do ruchu.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-47 znak D-40 znak D-52
w samej strefie ruchu prawie nie ma żadnych przepisów
Droga wewnętrzna i strefa ruchu - tutaj obowiązują wszystkie przepisy.

 

 

D-47
Koniec drogi wewnętrznej

D-47 koniec drogi wewnętrznej

 

Znak oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną.

Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Wyjazd z drogi wewnętrznej oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu i zachowania szczególnej ostrożności.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-46
na pewno trzeba teraz włączyć się do ruchu
Koniec drogi wewnętrznej i zarazem strefy zamieszkania - trzeba włączyć się do ruchu.