D-52
Strefa ruchu

D-52 strefa ruchu

 

Znak stosuje się w celu oznakowania strefy ruchu i umieszcza się go na początku strefy ruchu, na wszystkich drogach dojazdowych do strefy. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (czyli właściciel) drogi wewnętrznej.

W strefie ruchu stosuje się znaki takie, jak na drogach wewnętrznych, oraz obowiązują przepisy takie same jak na drogach publicznych.

Jeżeli pod tym znakiem umieszczony został jakiś znak zakazu, to zakaz ten obowiązuje aż do znaku D-53, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem - podobnie jak to ma miejsce w przypadku obszaru zabudowanego.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-53
tutaj obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego
Strefa ruchu - czyli obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego.

 

 

D-53
Koniec strefy ruchu

D-53 koniec strefy ruchu

 

Znak stosuje się w celu oznaczenia wyjazdu pojazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu, na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową, lub samorządową.

Trzeba pamiętać, że o ile w strefie zamieszkania D-40 piesi są uprzywilejowani, to w strefie ruchu piesi muszą przestrzegać przepisów obowiązujących na zwykłych drogach, np. korzystać z chodników i przejść.

Znak ten może być umieszczany po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52 i jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52.
Jego ustawienie oznacza często wjazd na drogę publiczną, a zarazem konieczność ustąpienia pierwszeństwa innym pojazdom lub uczestnikom ruchu na tej drodze.

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak D-52
wyjazd ze strefy ruchu wiąże się z koniecznością ustąpienia pierwszeństwa
Koniec strefy ruchu - trzeba ustąpić wszystkim jadącym drogą poprzeczną - tutaj tylko tym z lewej strony...


 D-54
Strefa czystego transportu

 
D-54 strefa czystego transportu

 

Niedawno ustanowiony znak "Strefa czystego transportu" to znak służący do zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych. Ma to za zadanie ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m. in. pyłów i tlenków azotu, oraz podniesienie komfortu poruszania się pieszych.

Do tak oznakowanej strefy mogą wjechać m.in:

  • pojazdy elektryczne,
  • pojazdy napędzane wodorem,
  • pojazdy napędzane gazem CNG,
  • mieszkańcy (bez ograniczeń),
  • rowerzyści,

Poza wymienionymi, prawo do wjazdu mają również służby miejskie.

Do tego zakazu może nie stosować się (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności), uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę posiadający ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-40 tabliczka T-29
znak wprowadza duże ograniczenia dla chcących wjechać w taką strefę
Znak znacząco ogranicza wjazd do strefy.

Koniec strefy czystego transportu oznakowany jest przy pomocy poniższego znaku D-55:

D-55 koniec strefy czystego transportu

koniec strefy czystego transportu
Koniec strefy czystego transportu i strefy zamieszkania, czyli... włączamy się do ruchu!

 

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:
 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej
Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]