F-7
Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

znak F-7

 

Znak wskazuje sposób dojazdu do drogi, kiedy (na najbliższym skrzyżowaniu) skręcanie w lewo jest zabronione.

Jak widać na przykładach poniżej, znak może występować w różnych wariantach,ale za każdym razem chodzi jednak o to samo: czyli jak jechać, żeby skręcić w końcu w lewo, pomimo zakazu skrętu w lewo na tym skrzyżowaniu.

Odmianą tego znaku jest tabliczka wskazująca w jaki sposób należy jechać, żeby zawrócić - piąta ilustracja.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-21 A-5 A-6a
sposób prowadzenia pojazdu, jeśli chcesz skręcić w lewo
Jeżeli na następnym skrzyżowaniu chcesz skręcić w lewo, to musisz już teraz skręcić w prawo.

sposób jazdy jeśli chcesz na tym skrzyżowaniu pojechać w lewo
Jeżeli na tym skrzyżowaniu chcesz skręcić w lewo, to musisz jechać według wskazań znaku F-7.

sposób jazdy jeśli chcesz na tym skrzyżowaniu pojechać w lewo
Tor jazdy pojazdu, kiedy chcesz skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu.

tor jazdy dla chcącego skręcić w lewo
Tutaj, żeby pojechać lewo, trzeba zawrócić dopiero na następnym skrzyżowaniu.

tor jazdy przy zakazie zawracania
Tabliczka wskazująca w jaki sposób należy jechać, żeby zawrócić.

 

 

F-8
Objazd w związku z zamknięciem drogi

znak F-8

 

Znak wskazuje wyznaczony objazd.

Jeżeli na omawianym znaku umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy tylko pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-1 A-14 F-9
schematycznie przedstawiony objazd w związku z zakazem ruchu

objazd w związku z ulicą zamkniętą dla ruchu
Skomplikowany ten objazd - oby ustawiono znaki F-9: prowadzące na objeździe.

 

 

F-9
Znak prowadzący na drodze objazdowej

znak F-9

 

Znak wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-1 A-14 F-8
jeśli kierujesz się objazdem, to musisz jechać na wprost
Pojazdy jadące objazdem powinny tutaj pojechać prosto przez skrzyżowanie.

nakaz skrętu w prawo za znakiem mówi wszystko
Tutaj nie ma wątpliwości - objazd i nakaz skrętu w prawo...

 

 

F-10
Kierunki na pasach ruchu

znak F-10

 

Znak wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.

Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23, lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

P-1 P-8a B-23 S-3e
wyraźnie pokazane na jakim pasie trzeba się ustawić

 

 

F-11
Kierunki na pasie ruchu

znak F-11

 

Znak wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.

Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23, lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

P-1 P-8a B-23 S-3e
chcesz na rondzie skręcić w lewo - ustaw się na lewym pasie
Chcesz na rondzie skręcić w lewo - ustaw się na lewym pasie.

na tym skrzyżowaniu nie da się skręcić w lewo
Pas ruchu przeznaczony jest tylko dla jadących w prawo lub prosto.

 

 

F-12
Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

znak F-12

 

Znak wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów, wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

T-23b T-23d T-23f T-23h
pojazdy ważące powyżej 10 ton muszą skręcić w lewo
Pojazdy ważące powyżej 10 ton muszą skręcić w lewo.

samochody ciężarowe mają nakaz jazdy
Samochody ciężarowe mają nakaz jazdy w prawo na rondzie.

nakaz jazdy dla samochodów ciężarowych
Tutaj samochody ciężarowe muszą rondo przejechać na wprost.

 

 

F-13
Przejazd tranzytowy

znak F-13

 

Znak wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego, pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

T-23b T-23d T-23f T-23h
tranzyt dla samochodów ciężarowych

 

 

F-14a
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

znakF-14a

 

Znak informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

POZOSTAŁE ZNAKI TO:

F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 metrów przed pasem wyłączania;

F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 metrów przed pasem wyłączania;

znak F-14b znak F-14c

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

D-9 P-8d
odległości przed pasem wyłączenia na autostradzie