Namalowane na nawierzchni drogi znaki w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli, związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze.
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

 

P-1 linia pojedyncza przerywana P-2 linia pojedyncza ciągła P-3 linia jednostronnie przekraczalna P-4 linia podwójna ciągła P-5 linia podwójna przerywana P-6 linia ostrzegawcza P-7a linia krawędziowa przerywana P-8 strzałka kierunkowa na wprost P-9a strzałka naprowadzająca w lewo P-10 przejście dla pieszych P-11 przejazd dla rowerzystów P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-15 trójkąt podporządkowania P-16 napis STOP P-17 linia przystankowa P-18 stanowisko postojowe P-19 linia wyznaczająca pas postojowy P-20 koperta P-21 powierzchnia wyłączona P-22 BUS P-23 rower P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej P-25 próg zwalniający P-26 piesi P-27 sierżant rowerowy
 
  REKLAMY

 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej