T-7
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

 

Taka tabliczka jest umieszczana przede wszystkim pod znakiem ostrzegawczym A-9 (przejazd kolejowy z zaporami), oraz A-10 (przejazd kolejowy bez zapór), przed przejazdami szczególnie niebezpiecznymi, kiedy tory przecinają jezdnię pod kątem ostrym lub po łuku.

Na ilustracji poniżej widać, że taka tabliczka niekoniecznie musi być umieszczana tylko przed przejazdami kolejowymi. W tym przypadku ostrzeżenie dotyczy niebezpiecznego przejazdu tramwajowego.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

A-10 A-21 P-14 S-1
uwaga tory tramwajowe przecinają jezdnię pod ostrym kątem

 

 

T-8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-8

 

Z powodu zwężenia drogi może się zdarzyć, że pas ruchu dla pojazdów kołowych jest skierowany na torowisko tramwajowe. Sytuacja taka może mieć miejsce (jak na ilustracji poniżej). Wówczas takie miejsce oznakowane jest taką tabliczką - bo trzeba pamiętać, że tramwaj ma tam pierwszeństwo!

Jest stosowana ze znakami A-21 (tramwaj) lub A-30 (inne niebezpieczeństwo).

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

A-21 A-30
pas ruchu został skierowany na tory tramwajowe

 

 

T-9
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

T-8

 

Tabliczka, stosowana ze znakami A-22 (niebezpieczny zjazd) i A-23 (stromy podjazd) wskazuje rzeczywistą wartość spadku (lub wzniesienia), w procentach tangensa kąta nachylenia drogi do poziomu.

W praktyce oznacza to, że na przykładzie poniżej, droga na długości 100 metrów wznosi się aż o około 12 metrów.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

A-22 A-23
tutaj droga wznosi się na odcinku 100 metrów aż o 12 metrów

 

 

T-10
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

T-10

 

Tabliczka wskazuje miejsce przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie. W czasie przetaczania pociągu ruch na drodze jest zatrzymywany przez pracownika kolei.

Jest stosowana ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo).

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

A-30
tak czy inaczej, przejedziemy po torach

 

 

T-11
Tabliczka wskazująca przeprawę promową

T-11

 

Tabliczka umieszczana jest przed dojazdem do przeprawy promowej np. przez rzekę czy jezioro.

Jest stosowana ze znakiem A-30 (inne niebezpieczeństwo).

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

A-30
dojeżdżamy do przeprawy promowej