Ustąp pierwszeństwa

znak: ustąp pierwszeństwa przejazdu

 

Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Ustąpienie pierwszeństwa polega na przepuszczeniu pojazdów jadących drogą poprzeczną.
Czasem (kiedy na skrzyżowaniu będzie pusto) wystarczy nic nie robić, czasem zwolnić, w innym wypadku konieczne może być zatrzymanie pojazdu.

Znak umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy widoczność na skrzyżowaniu jest dobra (w innym wypadku stosuje się znak B-20 - STOP).

W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczony razem ze znakiem C-12 "ruch okrężny" określa pierwszeństwo dla znajdującego się na skrzyżowaniu typu rondo.

Znak może być umieszczony również w innych miejscach, tam gdzie wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c "tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie"

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, omawiany tutaj znak A-7 może być poprzedzany znakiem A-7 z umieszczoną poniżej tabliczką T-1 "tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego".

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-13 znak P-15 znak D-2 znak B-20 znak C-12 tabliczka T-6c tabliczka T-1
ustąp pierwszeństwa przejazdu na tym skrzyżowaniu