A-5
Skrzyżowanie dróg

A-5 skrzyżowanie dróg

 

Na skrzyżowaniu oznakowanym przy pomocy tego znaku, pierwszeństwo nie jest określone znakami - jest to tzw. skrzyżowanie równorzędne.
Oznacza to, że każda z dróg na takim skrzyżowaniu jest tak samo ważna, jak pozostałe.

Jeżeli wszystkie drogi są tak samo ważne, to na takim skrzyżowaniu obowiązuje tzw. "zasada prawej ręki" - jeśli masz kogoś po swojej prawej stronie, to musisz go przepuścić>/span>.

Trzeba pamiętać, że powyższa zasada (ustępowania pojazdom będącym po prawej stronie) na takim skrzyżowaniu oraz na tak samo ważnych drogach, NIE DOTYCZY tramwaju - ma pierwszeństwo przejazdu, niezależnie od kierunku z którego nadjeżdża.

Znak stosuje się wyłącznie wtedy, gdy wcześniej jedna z dróg miała nadane pierwszeństwo przejazdu przy pomocy znaków: A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e (skrzyżowanie z drogą podporządkowaną), albo gdy np. szerokość dróg dojazdowych do skrzyżowania mogłaby sugerować inne zasady pierwszeństwa.

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-14 znak D-1 znak A-6a znak A-21 znak C-12
znak ostrzegający przed skrzyżowaniem równorzędnym
Ostrzeżenie przed skrzyżowaniem dróg równorzędnych.

skrzyżowanie równorzędne oznaczone znakami poziomymi
Skrzyżowanie równorzędne oznakowane liniami poziomymi P-14.


 

 

 

A-6a
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

 

Znak pokazuje, że po obu stronach drogi z pierwszeństwem znajduje się droga podporządkowana, oznacza więc, że kierujący który widzi ten znak, ma pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie.

Stosuje się go głównie poza obszarem zabudowanymznak D-3, dla wskazania pierwszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony. Na ulicach miast znak jest umieszczany wyjątkowo.

Na tak oznakowanym skrzyżowaniu, wyprzedzanie pojazdów silnikowych jest ZABRONIONE!
Wolno natomiast skręcać w prawo lub w lewo, oraz (jeśli nie jest to zabronione stosownym znakiem) zawracać na takim skrzyżowaniu.

Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, stosuje się tabliczkę T-6b "tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych".

 

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak A-6b znak A-6c znak D-1
tabliczka T-6b znak A-7 znak B-20
rzadko widziany znak A-6a na ulicy miasta
Ostrzeżenie przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną.

znak wskazujący układ dróg podporządkowanych
Przykład obrazujący ostatnie zdanie opisu...

 

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:
 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej