Znaki zakazu mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym (czasem niebieskim) tłem i ograniczają poruszanie się pojazdów i pieszych, lub nawet całkowicie zabraniają określonych manewrów. Wyjątkiem wśród nich jest znak STOP - ma kształt ośmioboku! Poza nim, jeszcze znaki dotyczące stref - są w kształcie prostokąta.
Zakaz wyrażony wybranym znakiem, obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania, chyba że jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu.

W przypadku kiedy znak zakazu umieszczony został pod tablicą z nazwą miejscowości E-17a, lub tablicą informującą o wjeździe na obszar zabudowany D-42, to zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na terenie całej miejscowości lub na całym terenie zabudowanym.

Pod znakami zakazu mogą znajdować się tabliczki informujące o szczegółowych warunkach występowania zakazu. Przykładowo znak zakazu STOP może być uzupełniony tabliczką T-6c informującą o przebiegu przez skrzyżowanie drogi z pierwszeństwem przejazdu, natomiast znaki: zakazu postoju oraz zakaz zatrzymywania się, może być uzupełniony tabliczką wyłączającą spod zakazu chodnik lub pobocze oraz tabliczkami określającymi początek, koniec oraz kontynuowanie zakazu wyrażonego danym znakiem.

Dodatkowo pod znakami zakazu może być umieszczona tabliczka T-20, oznaczająca długość odcinka jezdni na którym zakaz obowiązuje, lub T-21 oznaczająca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Osoba niepełnosprawna kierująca pojazdem samochodowym oraz kierujący przewożący taką osobę może nie stosować się do zakazów wyrażonych konkretnymi znakami. Przepis ten obowiązuje w przypadku znaków zakazu takich jak : B-1 czyli zakaz ruchu w obu kierunkach, B-3 oznaczający zakaz wyjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych, B-10 zakaz wyjazdu motocykli, czy B-35 zakaz postoju.

 

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkachB-2 zakaz wjazduB-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowychB-3a zakaz wjazdu autobusówB-4 zakaz wjazdu motocykli B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowychB-5a zakaz wjazdu samochodów ciężarowych cięższych niż... B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-9 zakaz wjazdu rowerów B-10 zakaz wjazdu motorowerów B-11 zakaz wjazdu wózków rowerowych B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych B-13 zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi B-13a akaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi B-14 zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodęB-15 zakaz wjazdu pojazdów szerszych niż... mB-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m B-17 zakaz wjazdu pojazdów dłuższych niż ... mB-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...tB-20 stopB-21 zakaz skręcania w lewoB-22 zakaz skręcania w prawo B-23 zakaz zawracaniaB-24 koniec zakazu zawracania B-25 zakaz wyprzedzania B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężaroweB-27 koniec zakazu wyprzedzania B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężaroweB-29 zakaz używania sygnałów dźwiękowychB-30 koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowychB-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwkaB-32 stój - kontrola celnaB-33 ograniczenie prędkości B-34 koniec ograniczenia prędkościB-35 zakaz postojuB-36 zakaz zatrzymywania sięB-37 zakaz postoju w dni nieparzysteB-38 zakaz postoju w dni parzysteB-39 strefa ograniczonego postojuB-40 koniec strefy ograniczonego postojuB-41 zakaz ruchu pieszychB-42 koniec zakazów B-43 strefa ograniczonej prędkości B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości
 

 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej