B-13
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

B-13 zakaz wjazdu pojazdów pojazdów z towarami niebezpiecznymi

 

Czasem istnieje konieczność wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów przewożących określone w odrębnych przepisach materiały niebezpieczne (np. benzynę) lub gazy palne, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Wówczas ustawiany jest taki znak.

Chodzi tutaj o to, że takie towary wybuchowe lub łatwo zapalne mogą stanowić duże zagrożenie w razie awarii pojazdu lub wypadku. Ma to związek z zagrożeniem zarówno osób (ulice w zwartej zabudowie miastznak D-3, tereny rekreacyjne), jak i budowli ( tunele, zapory wodne, obiekty zabytkowe itp.).

 

Znak występuje czasami w takiej postaci - w połączeniu z zakazem wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę. B-13-14


 

znaki zakazują wjazdu do tunelu pojazdów przewożących towary wybuchowe
Dużo tych zakazów - zakaz wjazdu ciężarówek i pojazdów powyżej 3,3 metra i przewożących towary niebezpieczne. Na dokładkę ograniczenie prędkości.
Czyli ten tunel na pewno nie jest kategorii A.


pojazdy przewożące materiały łatwopalne i wybuchowe nie mogą wjechać do tego tunelu
Kolejny tunel z zakazem dla pojazdów z materiałami wybuchowymi.


 

 

 

B-13a
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

B-13a zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

 

Znak zabrania ruchu pojazdów przewożących (określonych w odrębnych przepisach) materiałów niebezpiecznych w ilościach, przy których trzeba oznakować pojazd tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Zakaz dotyczy dróg, na których przewożenie towaru niebezpiecznego może w razie awarii pojazdu lub wypadku stanowić szczególnie duże zagrożenie dla osób, mienia lub środowiska.

Tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych, albo określonego sposobu ich przewozu.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-13 znak B-14 znak B-13-14
zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi.

pojazdy z towarami niebezpiecznymi mogą jechać tylko prosto przez skrzyżowanie
Dla takich pojazdów nakazany kierunek jazdy prosto.

 

 

 

B-14
Zakaz wjazdu pojazdów pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

B-14 zakaz wjazdu pojazdów pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

 

Ten znak zabrania ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne określone w odrębnych przepisach, gazy trujące, gazy żrące albo materiały zagrażające środowisku, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Jest ustawiany na drogach przebiegających w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej klasie czystości (źródła rzek, jeziora, zbiorniki wody pitnej, miejsca poboru wody do celów spożywczych lub przemysłowych), a które w razie awarii pojazdu lub wypadku mogły by zostać skażone przewożonymi towarami.

 

Znak występuje czasami w takiej postaci - w połączeniu z zakazem wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. B-13-14

 

 

pojazdy których ładunek mógłby skazić wodę, mają zakaz dalszej jazdy tą drogąPojazdy których ładunek mógłby skazić wodę, mają zakaz dalszej jazdy tą drogą.

 

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:
 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej
Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]