B-6
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych

 

Znak jest stosowany na ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne mogą powodować tamowanie ruchu. Znak zakazuje ruchu:

  • ciągników rolniczych;
  • pojazdów wolnobieżnych.

Jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia zakazu wjazdu tylko dla pojazdów wolnobieżnych, pod omawianym znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem "Dotyczy tylko pojazdów wolnobieżnych".

 

Może się zdarzyć, że omawiany znak występuje na tabliczce łącznie z innymi, jak na przykładach poniżej:
B-6-8-9      B-6-8

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-5 znak B-8
żeby nie tamować ruchu, ciągniki mają zakaz wjazdu
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych.

ograniczenie dla pojazdów mogących tamować ruch
Zakaz wjazdu ciągników i pojazdów zaprzęgowych - zapewne chodzi o tamowanie ruchu przez te pojazdy.

 

 

 

B-7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

 

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami) wieloosiowymi. Stosowany jest wówczas, jeżeli pojazdy te mogą stanowić utrudnienie ruchu dla innych pojazdów. Dzieje się tak zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu, lub o niekorzystnych warunkach drogowych, np. na spadkach, lub śliskiej jezdni.

Zakaz nie dotyczy pojazdów:

  • z przyczepą jednoosiową,
  • z naczepą.

Określona na znaku albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa, dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.

Znak występuje czasami w takiej postaci - co oznacza zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie, podanej zazwyczaj na znaku. B-7a

 

zakaz wjazdu pojazdów z przyczepą wieloosiową, które mogą utrudniać ruch innymZakaz wjazdu pojazdów z przyczepą wieloosiową.


 

 

 

B-8
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

 

Znak zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy.

Stosowany jest w celu wyeliminowania ruchu pojazdów zaprzęgowych na ulicach lub obszarach miastznak D-3 o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam gdzie ruch takich pojazdów może powodować tamowanie ruchu, a w szczególności, gdy utrudnia wyprzedzanie.

Zakaz ten obejmuje również dorożki, oraz sanie.

Może się zdarzyć, że omawiany znak występuje na tabliczce łącznie z innymi, jak na przykładach poniżej:
B-6-8-9      B-6-8

 

zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych z wyłączeniem wskazanych
Pojazdy zaprzęgowe, to dzisiaj rzadkość na ulicach...

połączone symbole znaków zakazują wjazdu pojazdom wskazanym na tarczy znaku
W sumie zakaz wjazdu dla tych wszystkich, którzy mogą tamować płynność ruchu.

 

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:
 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej