B-23
Zakaz zawracania

B-23 zakaz zaracania

 

Widząc ten znak kierujący musi pamiętać, że zabrania on zawracania - od miejsca ustawienia znaku, aż do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Chociaż ten znak przypomina znak B-21 (zakaz skrętu w lewo), to zakres obowiązywania tych znaków jest różny, bo za znakiem można skręcić w lewo zarówno na skrzyżowaniu, jak i przed nim, np. w celu wjechania na posesję lub do obiektu przydrożnego (np. na parking).

Czasem zakaz jest odwołany znakiem B-24 (koniec zakazu zawracania) lub znakiem B-42 (koniec zakazów), kiedy dotyczy tylko odcinka drogi pomiędzy skrzyżowaniami.

W razie potrzeby uprzedzenia kierujących, że zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje na dłuższym odcinku drogi, pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-20 określająca tę odległość.

Na przykładzie poniżej zastosowano zmodyfikowany znak F-7, który wskazuje w jaki sposób należy pojechać, żeby zawrócić bez łamania przepisów.

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-21 znak B-24 znak B-42
tabliczka T-20 sygnalizator S-3f znak F-7
zakaz zawracania z informacją jak można z tego wybrnąć
Znak F-7 wskazujący schematycznie drogę jaką należy pokonać, żeby zawrócić.


 

 

B-24
Koniec zakazu zawracania

B-24 koniec zakazu zawracania

 

Zakaz zawracania obowiązuje od miejsca ustawienia znaku, aż do skrzyżowania włącznie. Ten znak oznacza odwołanie zakazu zawracania jeszcze przed skrzyżowaniem.

Zamiast tego znaku, można zastosować znak B-42 (koniec zakazów).

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak B-23 znak B-42
po minięciu tego znaku można zawracać o ile znaki poziome tego nie zabraniają

 

 

B-18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t

 

Znak taki najczęściej jest ustawiany na mostach, ze względu na ich ograniczoną wytrzymałość konstrukcyjną, lub na drogach o nawierzchni w złym stanie.

Znak dotyczy aktualnej masy pojazdu.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak B-19
droga jest kiepska, to wprowadzono ograniczenie tonażu z wyjątkiem pojazdów mieszkańców

 

 

B-19
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

 

Nie wolno wjeżdżać pojazdom, których nacisk osi na jezdnię jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.

W przypadku osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80% masy podanej na znaku.

 

 

MA COŚ WSPÓLNEGO

znak B-18
ograniczenie nacisku osi na jezdnię z wyłaczeniem autobusów