Stop

B-20 STOP

 

Jeden z najważniejszych znaków drogowych, regulujący pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie. Dla podkreślenia jego znaczenia, jako jeden z nielicznych ma inny kształt, wyróżniający się nawet wtedy, kiedy będzie częściowo uszkodzony, zabrudzony lub zamalowany.
Znak ten oznacza:

  • zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  • obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (znak poziomy P-12), a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Znak umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 metrów od niego w obszarze zabudowanym.

Znak umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych, lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak ten znaczy, że (tak samo jak przy znaku A-7) należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, z tym że nakłada też obowiązek bezwzględnego zatrzymania się choćby na chwilę przed wjazdem na skrzyżowanie.
Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na ruch na drodze z pierwszeństwem, ale również na wybór miejsca zatrzymania pojazdu, aby nie utrudniać ruchu na tej drodze; jeżeli wyznaczona jest linia zatrzymania na jezdni, należy zatrzymać się przed nią.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak P-12 tabliczka T-6c tabliczka T-6d znak A-7
zatrzymaj się przed skrzyżowaniem, którego układ dróg widać na tabliczce pod znakiem STOP


 

 

B-31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

 

Znak ten zabrania kierującym wjazdu na zwężony odcinek jezdni, w momencie, kiedy zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku, lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony, do zatrzymania się. Wskazuje w ten sposób obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu jadącym z naprzeciwka.

Znak występuje zawsze wspólnie ze znakiem D-5 (pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni), który jest umieszczony po drugiej stronie zwężenia.

Znak nie ma praktycznego zastosowania w tych sytuacjach, gdy do wąskiego odcinka drogi zbliżają się pojazdy o takiej szerokości, że kwestia pierwszeństwa przejazdu przez zwężenie w ogóle nie wystąpi. Jeżeli np. szerokość jezdni zwężonego odcinka drogi wynosi 4 metry, to mogą wyminąć się na nim dwa rowery, motocykle lub pojazd jednośladowy z samochodem osobowym.
Obowiązek zatrzymania pojazdu, o którym mowa w przepisie, jest zależny od sytuacji.

Jeżeli ten znak jest umieszczony przed lewostronnym zwężeniem jezdni, to może zmienić ogólną zasadę pierwszeństwa przejazdu w tej sytuacji. A zatem pomimo wolnej "swojej" połowy jezdni, kierujący pojazdem - w związku z ustawieniem znaku przedstawionym na ilustracji, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku.

Należy pamiętać, że kierujący pojazdem jest obowiązany, przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby - zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

znak D-5 znak A-12c
nie ma szans na wyminięcie się z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka - on ma pierwszeństwo

motocyklista który ma pierwszeństwo i samochód mogą jednocześnie wjechać na to zwężenie
Czy kierujący samochodem osobowym musi w tej sytuacji się zatrzymać, żeby przepuścić motocyklistę?