Stop

 

Jeden z najważniejszych znaków drogowych, regulujący pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie. Dla podkreślenia jego znaczenia, jako jeden z nielicznych ma inny kształt, wyróżniający go nawet wtedy, kiedy będzie częściowo uszkodzony lub zamalowany.
Znak ten oznacza:

  • zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  • obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu (znak poziomy P-12), a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Znak umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania i nie dalej niż 25 metrów od niego w obszarze zabudowanym.

Znak umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy te stosuje się odpowiednio do znaku umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych, lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak ten znaczy, że (tak samo jak przy znaku A-7) należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, z tym że nakłada też obowiązek bezwzględnego zatrzymania się choćby na chwilę przed wjazdem na skrzyżowanie.
Szczególną uwagę należy zwrócić nie tylko na ruch na drodze z pierwszeństwem, ale również na wybór miejsca zatrzymania pojazdu, aby nie utrudniać ruchu na tej drodze; jeżeli wyznaczona jest linia zatrzymania na jezdni, należy zatrzymać się przed nią.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

P-12 T-6c T-6d A-7

Loading...