Trudno wprost w to uwierzyć, że dopiero sto lat temu, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wprowadzono w naszym kraju pierwsze znaki drogowe. Było ich tylko sześć i wszystkie miały kształt trójkąta - tak jak dzisiaj znaki ostrzegawcze.

Co ciekawe, aż dwa z nich (już wówczas) dotyczyły przejazdów kolejowych. Trzeci znak wskazywał na skrzyżowanie lub rozwidlenie dróg, a inny ostrzegał przed niebezpiecznym i niewidocznym wcześniej zakrętem - co przy ówcześnie rozwijanych prędkościach wydaje się grubą przesadą. Z kolei następny przypominał dzisiejszy znak oznaczający nierówną drogę i można przypuszczać, że był często na naszych drogach ustawiany, podobnie zresztą jak dzisiaj. Ostatni - z pionową kreską pośrodku - wskazywał wszelkie inne niebezpieczeństwa.
Obecnie mamy w kraju grubo ponad 300 znaków!


W takim gąszczu trudno jest się zorientować, które znaki drogowe są przeznaczone dla pieszych, powinny być przez nich znane i rozumiane, a co najważniejsze przestrzegane, a które dają znać innym kierującym o tych pieszych. Jakie z kolei znaki są istotne dla rowerzystów i ich bezpieczeństwa na drodze, a które zwracają uwagę innych kierujących na rowerzystów mogących np. przejeżdżać przez drogę.
Równie duża grupa znaków drogowych, to te, które decydują i wskazują na to, kto ma pierwszeństwo przejazdu, a kto musi tego pierwszeństwa ustąpić. Inna z kolei grupa znaków pokazuje skrzyżowania, ich organizację i sposób w jaki należy je bezpiecznie pokonać.
Sporo znaków ma tylko jeden cel - wskazać kierującemu w jakim kierunku powinien jechać, oraz jaką powinien rozwijać prędkość.

Co ciekawe w każdej z wymienionych powyżej grup znaków, spotkać można zarówno znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne jak i tabliczki do tych znaków, znaki kierunku czy wreszcie znaki poziome, namalowane na jezdni.

Poniżej na tej stronie znajdziesz znaki drogowe, które ułatwiają poruszanie się po naszych drogach inwalidom. Część z tych znaków wskazuje bezpośrednio na takie ułatwienia, inne znaki dopuszczają ruch inwalidów, podczas gdy inni nie mogą się tamtędy poruszać:

 

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkachB-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowychB-3a zakaz wjazdu autobusówB-4 zakaz wjazdu motocykliB-10 zakaz wjazdu motorowerówB-35 zakaz postojuB-37 zakaz postoju w dni nieparzysteB-38 zakaz postoju w dni parzysteB-39 strefa ograniczonego postojuC-13 droga dla rowerówD-18 parkingD-54 strefa czystego transportuP-20 kopertaP-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnejT-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
 
  REKLAMY