Aż trudno jest dzisiaj uwierzyć, że dopiero sto lat temu, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wprowadzono w naszym kraju pierwsze znaki drogowe. Było ich tylko sześć i wszystkie miały kształt trójkąta - tak jak obecnie znaki ostrzegawcze.

Co ciekawe, aż dwa z nich (już wówczas) dotyczyły przejazdów kolejowych. Trzeci znak wskazywał na skrzyżowanie lub rozwidlenie dróg, a inny ostrzegał przed niebezpiecznym i niewidocznym wcześniej zakrętem - co przy ówcześnie rozwijanych prędkościach wydaje się grubą przesadą. Z kolei następny przypominał dzisiejszy znak oznaczający nierówną drogę i można przypuszczać, że był często na naszych drogach ustawiany, podobnie zresztą jak dzisiaj. Ostatni - z pionową kreską pośrodku - wskazywał wszelkie inne niebezpieczeństwa.


Obecnie mamy w kraju grubo ponad 300 znaków!

W takim gąszczu trudno jest się zorientować, które znaki drogowe są przeznaczone dla rowerzystów i ich bezpieczeństwa na drodze, a które zwracają uwagę innych kierujących na rowerzystów mogących np. przejeżdżać przez drogę.
Trzeba pamiętać, że rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, i jako taki ma zarówno prawa jak i obowiązki. Podczas kiedy pieszy powinien znać i stosować się do zaledwie kilku znaków, to rowerzysta musi ich znać znacznie więcej - dla własnego bezpieczeństwa.
Musi wiedzieć do jakiego rodzaju skrzyżowania właśnie dojeżdża - choćby po to, żeby wiedzieć kto i dlaczego na takim skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Musi wiedzieć kiedy nie wolno mu na daną drogę wjechać, musi również znać znaki zakazujące danego manewru na drodze, lub taki manewr wręcz wymuszające. Obowiązkiem rowerzysty jest również znajomość znaków wyznaczających dla nich szlaki i ścieżki rowerowe.

Poniżej na tej stronie znajdziesz znaki drogowe, które powinni znać i stosować rowerzyści podczas jazdy, bo dla nich właśnie są między innymi przeznaczone, albo dla kierujących - w celu poinformowania o możliwości spotkania rowerzystów na swojej drodze: