Aż trudno uwierzyć, że dopiero sto lat temu, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wprowadzono w naszym kraju pierwsze znaki drogowe. Było ich tylko sześć i wszystkie miały kształt trójkąta - tak jak dzisiaj znaki ostrzegawcze.

Co ciekawe, aż dwa z nich (już wówczas) dotyczyły przejazdów kolejowych. Trzeci znak wskazywał na skrzyżowanie lub rozwidlenie dróg, a inny ostrzegał przed niebezpiecznym i niewidocznym wcześniej zakrętem - co przy ówcześnie rozwijanych prędkościach wydaje się grubą przesadą. Z kolei następny przypominał dzisiejszy znak oznaczający nierówną drogę i można przypuszczać, że był często na naszych drogach ustawiany, podobnie zresztą jak dzisiaj. Ostatni - z pionową kreską pośrodku - wskazywał wszelkie inne niebezpieczeństwa.
Obecnie mamy w kraju grubo ponad 300 znaków!


W takim gąszczu trudno jest się zorientować, które znaki drogowe są przeznaczone dla pieszych, powinny być przez nich znane i rozumiane, a co najważniejsze przestrzegane, a które dają znać innym kierującym o tych pieszych. Jakie z kolei znaki są istotne dla rowerzystów i ich bezpieczeństwa na drodze, a które zwracają uwagę innych kierujących na rowerzystów mogących np. przejeżdżać przez drogę.
Równie duża grupa znaków drogowych, to te, które decydują i wskazują na to, kto ma pierwszeństwo przejazdu, a kto musi tego pierwszeństwa ustąpić. Inna z kolei grupa znaków pokazuje skrzyżowania, ich organizację i sposób w jaki należy je bezpiecznie pokonać.
Sporo znaków ma tylko jeden cel - wskazać kierującemu w jakim kierunku powinien jechać, oraz jaką powinien rozwijać prędkość.

Co ciekawe w każdej z wymienionych powyżej grup znaków, spotkać można zarówno znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne jak i tabliczki do tych znaków, znaki kierunku czy wreszcie znaki poziome, namalowane na jezdni.

Poniżej na tej stronie znajdziesz znaki drogowe, które pokazują kierowcy, że wkrótce dojedzie do miejsca, gdzie jego droga będzie się krzyżować lub łączyć z torowiskiem:

 

A-9 przejazd kolejowy z zaporamiA-10 przejazd kolejowy bez zapórA-21 tramwajD-17 przystanek tramwajowyP-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątówT-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździeT-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajoweT-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterzeT-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków z tramwajamiT-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków na przejazdach kolejowychG-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdniG-1b słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po prawej stronie jezdniG-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdniG-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdniG-1e słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami umieszczany po lewej stronie jezdniG-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdniG-2 sieć pod napięciemG-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowymG-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowymS-1 sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem
 
  REKLAMY