Żeby kierujący mógł szczegółowo zorientować się w sytuacji drogowej, stosowane są znaki informacyjne. Są to znaki drogowe, które informują przede wszystkim o rodzaju drogi, sposobie korzystania z niej, oraz informują o obiektach przydrożnych.

Zazwyczaj są to niebieskie kwadraty z białym rysunkiem, a powiadamiają między innymi o pierwszeństwie przejazdu, miejscu przejścia dla pieszych, drodze bez przejazdu, zbliżaniu się do stacji paliwowej, hotelu itp.

Znaki które informują nas o dojeżdżaniu do wybranych obiektów, powinny zawierać dodatkowe informacje np. o odległości do sygnalizowanego obiektu, bądź kierunku w którym należy jechać.

Przykładowo znak "droga z pierwszeństwem" może być zaopatrzony w tabliczkę ilustrującą przebieg na skrzyżowaniu drogi z pierwszeństwem. Znak "parking" często jest uzupełniony tabliczkami informującymi o sposobie parkowania pojazdów, o specjalnym przeznaczeniu miejsc parkingowych czy końcu parkingu.
Pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone różne tabliczki z określonymi informacjami.