Znaki nakazu obowiązują kierującego, a w przypadku znaku C-16 także pieszego, do odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym - wykonania polecenia wyrażonego znakiem.
Wskazują wymagany sposób jazdy oraz obowiązki uczestników ruchu.
Mają kształt koła z błękitnym tłem i białym obrazem z wyjątkiem znaku C-17, czyli znaku oznaczającego nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znaki nakazu jazdy w określonym kierunku, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub na terenie, gdzie można zmienić kierunek ruchu. Znak C-12 "ruch okrężny" może występować razem ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa".

Pod znakami nakazu mogą być umieszczane standardowo tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.