Niebieskie, okrągłe, z białym obrazem - znaki nakazu obowiązują kierującego, a w przypadku znaku C-16 także pieszego, do odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym - wykonania polecenia wyrażonego znakiem.
Znaki wskazują wymagany sposób jazdy oraz obowiązki uczestników ruchu.
Jedyny wyjątek, jeśli chodzi o kształt, to znak C-17, czyli znak oznaczający nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.

Znaki nakazu jazdy wskazujące określony kierunek, obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub na terenie, gdzie można zmienić kierunek ruchu. Znak C-12 "ruch okrężny" może występować razem ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa".

Pod znakami nakazu mogą być umieszczane standardowo tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.


C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiemC-2 nakaz jazdy w prawo za znakiemC-3 nakaz jazdy w lewo przed znakiemC-4 nakaz jazdy w lewo za znakiemC-5 nakaz jazdy prostoC-6 nakaz jazdy prosto lub w prawoC-7 nakaz jazdy prosto lub w lewoC-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewoC-9 nakaz jazdy z prawej strony znakuC-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znakuC-12 ruch okrężnyC-13 droga dla rowerówC-13/16 droga dla pieszych i rowerzystówC-13a koniec drogi dla rowerów C-14 prędkość minimalnaC-15 koniec prędkości minimalnejC-16 droga dla pieszychC-16a koniec drogi dla pieszych  C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowychC-19 koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
 
  REKLAMY