Głównym zadaniem znaków ostrzegawczych jest uprzedzać kierujących o niebezpiecznych miejscach na drodze; jednocześnie te znaki zobowiązują uczestników ruchu (po ich minięciu) do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego (na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h), wynosi od 150 do 300 metrów, na pozostałych drogach ta odległość wynosi do 100 metrów.
Wyjątkiem jest tutaj znak A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Niekiedy rzeczywista odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego, jest podawana na specjalnej tabliczce umieszczonej pod znakiem - tabliczka T-1. Znajdująca się pod znakiem tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeśli długość odcinka nie przekracza 500 metrów, natomiast umieszczona pod znakiem tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Znaki z tej kategorii mogą występować również w formie świetlnej, jako symbol barwy białej, umieszczony na czarnym tle.