Znaki kierunku i miejscowości to znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci drogowskazów wskazujących kierunek gdzie jest dana miejscowość, dzielnica, miejsca publiczne, atrakcje turystyczne i inne miejsca do których można się zorientować, ale głownie prowadzą do innych miast.

W Polsce znaki kierunku i miejscowości mają kształt prostokąta z zielonym i niebieskim tłem (dotyczące autostrad) z białymi napisami.