Znaki uzupełniające, to znaki drogowe informujące o organizacji ruchu oraz uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach.

Mają kształt prostokąta z granatowym tłem i białymi napisami i obrazami z wyjątkiem znaków F-8, F-9, F-21 i F-22 które mają tylko żółty kolor tła.