Pod tarczami znaków drogowych czasami umieszczane są dodatkowe tabliczki, które mają na celu uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

W Polsce tabliczki do znaków drogowych mają kształt prostokątny, z czarnym obrazem i tłem w kolorze zgodnym z tłem grupy znaków, do którego odnosi się tabliczka.

 

T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni T-13 ttabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują koleiny T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków T-15 tabliczka wskazująca miejsce wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni podczas opadów deszczu T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu T-19 tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego zakaz obowiązuje T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych T-23a tabliczka wskazująca konkretne pojazdy T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni T-31 tabliczka wskazująca kategorię tunelu T-32 tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu T-33 tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej
 
  REKLAMY