Po przyswojeniu informacji o znakach informacyjnych, pora na sprawdzenie wiadomości:

 

Test 1 - znaczenie znaków (10 pytań);

 

informacyjne