Namalowane na nawierzchni drogi znaki w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli, związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze.
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

 

P-1 linia pojedyncza przerywana P-2 linia pojedyncza ciągła P-3 linia jednostronnie przekraczalna P-4 linia podwójna ciągła P-5 linia podwójna przerywana P-6 linia ostrzegawcza P-7a linia krawędziowa przerywana P-8 strzałka kierunkowa na wprost P-9a strzałka naprowadzająca w lewo P-10 przejście dla pieszych P-11 przejazd dla rowerzystów P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-15 trójkąt podporządkowania P-16 napis STOP P-17 linia przystankowa P-18 stanowisko postojowe P-19 linia wyznaczająca pas postojowy P-20 koperta P-21 powierzchnia wyłączona P-22 BUS P-23 rower P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej P-25 próg zwalniający P-26 piesi P-27 sierżant rowerowy
 
  REKLAMY