B-25
Zakaz wyprzedzania

B-25 zakaz wyprzedzania

 

Kiedy na odcinku drogi widać ten znak, to kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe, ponieważ znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania innych pojazdów silnikowych wielośladowych.

Znak ten dotyczy wszelkich pojazdów silnikowych (lub tylko wyszczególnionych na tabliczce pod znakiem - np. T-23a), a więc zarówno samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, jak i motocykli jednośladowych i wielośladowych, oraz wszelkich ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

Pojazdy te symbolizuje czerwona sylwetka samochodu, stanowiąc tzw. część czynną znaku. Część tzw. bierna - to ta, która określa pojazdy, jakich wyprzedzać nie wolno. Są to wszystkie pojazdy silnikowe wielośladowe, a więc te same, które zostały wymienione wyżej, z wyjątkiem motocykli jednośladowych. Pojazdy te symbolizuje czarna sylwetka samochodu.

Po minięciu tego znaku wolno wyprzedzać pojazdy inne niż silnikowe, takie jak: rowery, motorowery, pojazdy zaprzęgowe, wózki ręczne, a z pojazdów samochodowych - motocykle jednośladowe.
Dodatkowo, po minięciu tego znaku, można wyprzedzić również tramwaj (nie jest to pojazd silnikowy).

Znak ten można odwołać znakiem B-27, lub znakiem B-42 "koniec zakazów".

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-26 T-23a B-27 B-42
ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania

UWAGA: W związku ze zwężeniem drogi, zarządcy czasem ustawiają znak "zakaz wyprzedzania" - ilustracja powyżej.
Jest to niezgodne z przepisami, ponieważ: "Znaku tego nie stosuje się na jezdniach, na których istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, nawet w tych przypadkach, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu, np. z czterech lub trzech do dwóch, oraz dwóch do jednego."

ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania

Na tej ilustracji oznakowanie jest prawidłowe - jest tylko jeden pas ruchu dla jednego kierunku.


 

 

 

B-27
Koniec zakazu wyprzedzania

B-27 koniec zakazu wyprzedzania

 

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

Zakaz wyprzedzania może być też uchylony znakiem B-42 - "koniec zakazów". Umieszcza się go wtedy, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-25 B-42
odwołanie zakazu wyprzedzania
Po minięciu tego znaku wolno jest już wyprzedzać.

 

 

 

B-26
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

 

Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych, kierującemu samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ciągnikiem samochodowym, oraz pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Znaczenie tego znaku różni się tylko tym od znaku B-25, że pojazdami, którymi nie wolno wyprzedzać są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a zatem różnica między tymi znakami występuje tylko co do ich "części czynnej", natomiast w "części biernej" oba znaki wyrażają dokładnie to samo.

Znak ten nie dotyczy autobusów, chociaż ich dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony.

Znak ten można uchylić znakiem B-28, lub znakiem B-42 "koniec zakazów".

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-25 B-28 B-42
ciężarówki mają zakaz wyprzedzania
Od teraz samochody ciężarowe mają zakaz wyprzedzania.

 

 

 

B-28
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

 

Znak oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.

Zakaz wyprzedzania może być też uchylony znakiem B-42 - "koniec zakazów". Umieszcza się go wtedy, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

 

MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO

B-26 B-42
odwołanie zakazu wyprzedzania dla ciężarówek
Po minięciu tego znaku, ciężarówki mogą już wyprzedzać...

 

Przejdź do opisu losowo wybranych znaków:
 


Czy znasz te znaki?

A-7   Znak ostrzegawczy, który wskazuje kto na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przejazdu. Nadjeżdżając od strony tego znaku, jesteś na drodze podporządkowanej.

Więcej

C12   Znak z grupy znaków nakazu. Wskazuje kierującym obowiązujący kierunek jazdy wokół wyspy centralnej - tzw. rondo. Jednocześnie, taki znak wskazuje że na takim rondzie obowiązuje zasada prawej strony

Więcej

D-40   Znak oznacza wjazd do strefy zamieszkania, w której pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem - w tym również na jezdni i ścieżce dla rowerzystów.

Więcej

B-20   Znak z grupy znaków zakazu. Jest ustawiany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zatrzymania pojazdu choćby przez chwilę.

Więcej

B-21   Znak zakazujący skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Jednocześnie znak zabrania zawracania - ciekawe, czy domyślasz się dlaczego?

Więcej

T-27   Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. Jest stosowana łącznie ze znakiem wyznaczającym przejście dla pieszych.

Więcej